Charita Ostrava nabízí službu bezplatného sociálně právního poradenství v obtížných životních situacích

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku.

Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo atd.

Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.

Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: [email protected], web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 22. 4. 2020, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, přihlaste předem u Mgr. Alexandry Čubové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected] Těšíme se na Vaši účast!

Zdroj: Charita Ostrava

Charita Ostrava