(FOTO) Starosta ocenil pedagogy

U příležitosti Dne učitelů přijali vybraní pedagogové naší základní i mateřské školy pozvání starosty Igora Trávníčka na úřad, kde jim osobně poděkoval za jejich náročnou práci, kterou se významně podílejí na výchově a vzdělávání našich dětí.

V rámci slavnostního aktu, který se uskutečnil v pondělí 1. dubna odpoledne, byly za významnou a dlouholetou pedagogickou činnost oceněny Mgr. Karin Kaňovská,  Mgr. Božena Zezulková, Mgr. Alexandra Opletalová, Ing. Romana Šebestová a paní Miroslava Ruppenthálová. Starosta poděkoval rovněž ředitelům Mgr. Radkovi Pollo a Mgr. Alici Strnišťové. Všichni zúčastnění pak společně strávili příjemné odpoledne, kdy měli možnost diskutovat o tématech týkajících se nejen oblasti školství, ale také dalšího rozvoje Hrabové.

Fotky jsou na Zoneramě.

Autor textu Mgr. Ivana Bollogová
Autor fotografií: Ilona a Libor Hromádkovi

(FOTO) Starosta ocenil pedagogy