Informace z Charity Ostrava

Rádi bychom vašim občanům nabídli možnost využití bezplatného semináře „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“, pozvali k účasti na tradičním benefičním koncertu Sešli se, aby pomohli… Nadále hledáme nové kolegyně a kolegy na pozicezdravotních sester v Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa a lékaře – specialistu na paliativní péči.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. 6. 2019, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-6-2019/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

David Stypka a Bandjeez, Janáčkův komorní orchestr a další se sejdou, aby pomohli...

Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne 17. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí David Stypka a Bandjeez a Janáčkův komorní orchestr doprovodí výrazné ostravské sólisty.

Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům poskytuje dočasné zázemí matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. V rámci poskytované sociální služby podporujeme jejich soběstačnost a zapojení do běžného života ve společnosti. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu rekonstrukce jiného objektu pro azylový dům v rámci povolené veřejné sbírky.

Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním servisu a informačních centrech měst v regionu předpokládáme od konce června 2019.

Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/david-stypka-a-bandjeez-janackuv-komorni-orchestr-a-soliste-sesli-se-aby-pomohli-2019/

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

Informace z Charity Ostrava