Interní audit 2020

 Kontrola byla provedena v sídle městského obvodu v době od 27.7.2019 do 5.8. 2020 a byla zaměřena na kontrolu veřejné zakázky p19V00000004 „Zhotovitel Mateřské školy“ a zakázek s ní souvisejících v období 2018-2020. K žádnému fatálnímu pochybení ani manipulaci ze strany MOb a ÚMOb nedošlo.

Interní audit 2020