Květnové akce v Paskově

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových stránkách města a na oficiálním FB profilu města Paskov.

Na základě domluvy posílám v příloze náš kulturní program na měsíc květen.
Předem děkuji za zveřejnění dle Vašich možností.

Bc. Gabriela Klimundová
Kulturní referentka

Květnové akce v Paskově