Městská policie Ostrava má 21 nových strážníků

V úterý 7. ledna 2020 odpoledne se v budově Magistrátu města Ostravy uskutečnil za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib nových strážníků.

Před primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macuru, MBA předstoupilo a složilo slib 21 strážníků, z toho čtrnáct mužů a sedm žen.

Nováčci se během tříměsíčního rekvalifikačního kurzu intenzivně připravovali. Osvojili si nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně a taktickou přípravou. Naučili se, jak zacházet s donucovacími prostředky a cvičili situace, kdy je ohrožen život a zdraví osob i jejich vlastní. Součástí kurzu byly také modelové situace - simulace reálných situací, se kterými se strážníci mohou během výkonu služby setkat. V průběhu kurzu prošli muži i ženy také střeleckou přípravou, která směřovala k získání zbrojních průkazů.

Městská policie Ostrava má 21 nových strážníků