Městské policie Ostrava - Nová kamera v Hrabové

Městská policie Ostrava informuje o zprovoznění nové bezpečnostní kamery na ul. Domovská, před kostelem, v Ostravě-Hrabové. V současné době kamerový systém Městské policie Ostrava čítá více než 700 kamer, obsluhovaných na 9 stanovištích.

Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. Více o umístění kamer se dozvíte na stránkách www.mpostrava.cz v sekci O nás – Technické prostředky.

Ing. Michael Beneš

úsek prevence a propagace
Statutární město Ostrava
městská policie

Městské policie Ostrava - Nová kamera v Hrabové