Mimořádné situace v běžném životě

Po prázdninách se opět setkáme s dívkami ze SZŠ VOZŠ v Ostravě. Děvčata budou již v druhém ročníku a schůzka proběhne tentokrát v tělocvičně budovy Integrovaného bezpečnostního centra na ulici Nemocniční v Ostravě.

Zopakujeme si vše, co jsme doposud probraly, proběhne nácvik pádů a základů boje na zemi, a také nácvik nových sebeobranných technik. Dívkám se budou věnovat zkušení lektoři Městské policie Ostrava.

V Ostravě se nachází 14 sociálně vyloučených lokalit, která jsou spojována s  větším nápadem násilné i mravnostní trestné činnosti.

Vzhledem k většímu počtu těchto míst v Ostravě, na rozdíl od jiných měst, městská policie realizuje preventivní programy, s cílem zvýšit pocit bezpečí, v tomto projektu zúčastněných mladých dívek, za finančního přispění Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

Mimořádné situace v běžném životě