Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že nájemné za pozemek pod garážemi je splatné do 31. 1. 2019 a místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31. 3. a 30. 9. 2019.

Platbu lze provést hotově nebo platební kartou na pokladně úřadu (v kanceláři č. 1 u paní Matuštíkové, tel. 599 420 117, 720 735 336), případně bezhotovostně na bankovní účet úřadu.
 
Bezhotovostní platba:

  • účet č. 19-1644935359/0800,
  • do poznámky uveďte, zdali se jedná o "pronájem pozemku" nebo "poplatek za psa",
  • VS 3639 (nájemné za pozemek pod garážemi),
  • VS 1341 a číslo známky (místní poplatek ze psů).

Autor: Radomír Orkáč

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů