Noc práva – Zveme Vás na přednášku Městské policie Ostrava

V pátek 6. března 2020 se v Ostravě, Brně a Olomouci uskuteční akce s názvem Noc práva. Jedná se o večer a noc plnou přednášek, divadelních představení, exkurzí a promítání, jejichž účelem je popularizovat právo pro veřejnost. Městská policie Ostrava si v rámci této akce pro posluchače připravila přednášku na téma „Právo na důstojné a bezpečné stáří“.

Přednáška se uskuteční dne 6. března 2020 od 15:30 do 16:30 hod. v budově Českého rozhlasu Ostrava, ul. Dr. Šmerala 2. Kapacita je 110 míst, rezervovat se můžete ZDE (https://www.nocprava.cz/program/detail-66/), kde se zároveň dozvíte více informací. Vstupné je zdarma.

Posluchači se dozvědí ucelené informace o práci Městské policie Ostrava vztahující se k seniorům, jakožto zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Zmíněny budou nejen preventivní aktivity pro tuto generaci, ale také souhrn informací o problematikách, které nejvíce „trápí“ seniorskou veřejnost z pohledu městské policie. Vedoucí úseku prevence, Ing. Michaela Michnová, představí připravované a realizované aktivity a projekty nejen pro osamělé seniory, ale i pro ty, kteří se scházejí v klubech a domovech seniorů. Řeč bude taktéž o instalaci zařízení pomáhající v případě zdravotních komplikací nebo hrozícího nebezpečí (Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko). Zazní zde informace o dalších způsobech zvyšování pocitu bezpečí u seniorů za pomoci navazujících bezplatných služeb. Zmíněno bude také značení kompenzačních pomůcek a jízdních prostředků syntetickou DNA.

Hlavním organizátorem festivalu Noc práva v Ostravě je Nadační fond Paragraf.

Zdroj: tisková zpráva MP Ostrava

NF Paragraf