OZO Ostrava pořádá druhý ročník soutěže s názvem "Fotosoutěž aneb Černý humor na černé skládce"

V Ostravě rostou počty černých skládek u kontejnerových stanovišť. Meziroční nárůst takto nelegálně odložených odpadů v roce 2019 představoval rekordních šest desítek tun, čímž objem černých skládek loni vzrostl až na 700 tun.

Aby si občané města tohoto nešvaru více všímali a zamýšleli se nad tím, proč vzniká, a jak je možné mu předejít, OZO Ostrava už loni odstartovalo na sociálních sítích fotosoutěž, jejímž úkolem je vtipný pohled na černé skládky u kontejnerových stanovišť. Autor musí snímek nejen pořídit, ale také ho s úsměvem a nadhledem okomentovat a vtipně poukázat na pohodlnost a nezodpovědnost těch, kteří se odpadu zbavují tímto způsobem. Cílem fotosoutěže je zapojit občany zábavnou formou do boje proti černým skládkám, motivovat je k tomu, aby si uvědomili, že s odpady lze nakládat mnohem zodpovědněji.

Otazníky kolem velkoobjemových kontejnerů

Proč nejsou velkoobjemové kontejnery v ulicích častěji? Proč bývají umísťovány jen na určitých místech a ne tam, kde by se mi to hodilo víc? To jsou snad nejčastější otázky pokládané Ostravany v souvislosti s velkoobjemovými kontejnery.

Frekvence přistavování těchto kontejnerů je úzce spojena s ekonomikou. Ostrava je jedním z mála velkých měst v republice, kde nebyl v posledních 15 letech zvýšen poplatek za odpady. Aby tomu tak mohlo být, musí město, jež na systém nakládání s odpady doplácí ze svého rozpočtu, uvažovat ekonomicky. A přistavování velkoobjemových kontejnerů je logisticky náročná a vzhledem k tomu i finančně nákladná činnost, která by při častější frekvenci město nadměrně finančně zatížila. I proto jsou zřizovány sběrné dvory, kam lze objemný odpad bezplatně odložit kdykoli během roku. Případně si zájemce může v OZO Ostrava sjednat za patřičný poplatek odvoz přímo od domu, nebo si odvoz objemného odpadu zaplatit u některé ze soukromých firem, které takové služby nabízejí, a to mnohdy i včetně odnesení odpadu z domu. 

Také to, že jsou velkoobjemové kontejnery přistavovány jen na určitých místech, má svůj důvod. Plochy vhodné k jejich přistavování vybírají jednotlivé obvody tak, aby bylo možné tam velkoobjemový kontejner nejen přivézt, ale také s ním bezpečně manipulovat. Kontejner nesmí bránit v pohybu ani vozidlům ani chodcům, musí být umístěn na dobře přístupném místě, k němuž se občané bezpečně dostanou. Takových ploch není v obvodech mnoho, zvlášť složitá je situace na sídlištích s množstvím parkujících aut a nedostatkem volného prostoru.

Přistavování kontejnerů je službou, jež přispívá k většímu komfortu bydlení ve městě, a vychází vstříc zejména těm občanům, kteří nemají možnost velkoobjemový odpad odvézt do sběrného dvora. Bohužel je tato služba v praxi často zneužívaná. U kontejnerů, které bývají zaplněny zpravidla ihned po přistavení, často vznikají černé skládky, protože občané svůj nadrozměrný odpad pokládají i kolem nich. To výrazně komplikuje odvoz objemného odpadu. Obvod, který má počet velkoobjemových kontejnerů stanoven podle množství obyvatel, je pak nucen přiobjednat další kontejner, což představuje podstatné zvýšení nákladů.

Častým zlozvykem je i naplňování velkoobjemových kontejnerů odpady, které do nich nepatří, například elektrospotřebiči, nebezpečnými nebo stavebními odpady. Takové jednání pak komplikuje následné využití objemných odpadů, které je třeba ručně třídit, aby mohly být vybrány složky pro další energetické nebo materiálové využití. Přitom ve sběrných dvorech jsou v dostatečném množství k dispozici kontejnery na rozmanité druhy odpadu, takže třídění probíhá přímo v okamžiku odevzdání. 

Zdroj: OZO Ostrava, s.r.o.

OZO