Projekt „PREVENCÍ K BEZPEČÍ“

Tento projekt, hrazený z dotace statutárního města Ostrava, je určen žákům sedmých tříd a jejich rodičům. Zapojené základní školy, ze čtyř městských obvodů, absolvovaly ve dnech 14. a 15. října 2019 úvodní preventivní přednášky. Žáci rovněž vyplňovali dotazník zaměřený na znalost právních norem a kyberprostředí. Na tomto setkání předali strážníci dětem obdobný dotazník i pro jejich rodiče. Druhé setkání se uskuteční koncem měsíce října a závěrečné třetí setkání je naplánováno na listopad 2019.

Během každého setkání budou strážníci dětem prezentovat témata prevence. Po uskutečnění celého programu strážníci úseku prevence a propagace společně s psychologem městské policie vše vyhodnotí a nadále využijí při dalším plánování a tvoření nového preventivního programu Městské policie Ostrava.

Projekt „PREVENCÍ  K BEZPEČÍ“