S̶e̶n̶i̶o̶r̶O̶V̶A̶ ̶a̶k̶a̶d̶e̶m̶i̶e̶ ̶–̶ ̶p̶ř̶i̶h̶l̶a̶s̶t̶e̶ ̶s̶e̶ ̶z̶d̶a̶r̶m̶a̶,̶ ̶p̶o̶č̶e̶t̶ ̶m̶í̶s̶t̶ ̶o̶m̶e̶z̶e̶n̶!̶

Městská policie Ostrava zahajuje v letošním roce 2020 preventivní program s názvem SeniorOVA akademie.

Úvodní setkání je naplánováno na středu 1. dubna 2020 a uskuteční se v přednáškovém sále v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Budova se nachází v ulici Nemocniční 11 v Moravské Ostravě. Zde budou probíhat také další besedy, včetně slavnostního ukončení 2. prosince 2020.

Kromě toho jsou pro účastníky plánovány taky exkurze. Při jedné z nich budou seniorům představeny prostory Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih. K vidění budou např. ukázky práce strážníků hipologů a kynologů. Hipologové předvedou, jak cvičí koně, jak s nimi pracují a co pod jejich vedením koně zvládají, strážníci kynologové naopak předvedou ukázku práce se svými psími parťáky. Zároveň bude možnost prohlédnout si i zázemí.

Přednášky budou zaměřeny na ucelené vzdělávání seniorů v oblasti prevence kriminality. Prostřednictvím odborných preventivních přednášek a seminářů vztahujících se k ochraně života, zdraví a majetku. V rámci přednáškových bloků budou podrobně prezentována např. témata bezpečí osob a majetku, základy právního vědomí, bezpečnost na internetu, mimořádné události či bezpečnost silničního provozu.

Cílem je naučit seniory předcházet trestné činnosti a předat jim informace, které přispějí k jejich vlastní bezpečnosti. SeniorOVA akademie je zároveň zajímavou a aktivní náplní volného času seniorů.

Akademie bude realizována v období od dubna do prosince 2020 a povedou ji zkušení a proškolení strážníci Městské policie Ostrava. Připravený cyklus preventivních přednášek a exkurzí je plánován pro 50 aktivních seniorů. Na konci programu posluchači obdrží absolventský list.

Program je zcela bezplatný. Přihlásit se lze na tel. čísle: 720 735 125.

Zdroj: tisková zpráva

S̶e̶n̶i̶o̶r̶O̶V̶A̶ ̶a̶k̶a̶d̶e̶m̶i̶e̶ ̶–̶ ̶p̶ř̶i̶h̶l̶a̶s̶t̶e̶ ̶s̶e̶ ̶z̶d̶a̶r̶m̶a̶,̶ ̶p̶o̶č̶e̶t̶ ̶m̶í̶s̶t̶ ̶o̶m̶e̶z̶e̶n̶!̶