Snažíme se, aby lidé měli snadnější život

Dovoluji si vám zaslat článek do vašeho zpravodaje, ve kterém představujeme naši organizaci a zároveň ho využíváme pro poděkování vašemu městskému obvodu za podporu. Přikládám také naše logo a fotografie, které dokáží nejlépe ilustrovat o co ve službě jde. Budeme moc rádi, pokud budete moci článek zveřejnit. 

V současné době jsou sociální služby častým tématem. Jednou z organizací, která v této oblasti působí již téměř dvacet let, jsou Podané ruce. Mateřská organizace Podané ruce, z. s. vznikla v roce 2000 a nabízela a rozvíjela v té době téměř neznámou službu „canisterapie“. Je to metoda terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Podané ruce školí a přezkušují dobrovolníky se psy, kteří následně navštěvují sociální zařízení pro postižené děti i dospělé, školy, školky, veřejné akce apod. Všude tam se svými psími parťáky přinášejí zájem, radost a rozptýlení, pomoc při socializaci i rehabilitaci člověka. Každý pes, který poskytuje tuto terapii, musí projít povahovými testy, které ověří, že má pro tuto činnost vhodnou povahu, že je poslušný a ovladatelný. Zájem o tuto službu je obrovský, takže stále hledáme další dobrovolníky se psy, kteří by byli ochotni svůj volný čas věnovat této prospěšné aktivitě.

Mateřská organizace po roce založila pobočný spolek Podané ruce – osobní asistence, který, jak z názvu vyplývá, poskytuje registrovanou službu – osobní asistenci. V době založení byla i tato služba „v plenkách“ a začátky nebyly jednoduché. V současné době jsme jedním z největších poskytovatelů osobní asistence v České republice. Ve třech krajích, kde působíme, máme zhruba 130 zaměstnanců a počet klientů se pohybuje kolem 250 měsíčně. V roce 2018 osobní asistentky a asistenti poskytli více než 124 tisíc hodin služby u klientů. Pomáháme potřebným lidem od jednoho roku věku žít běžným životem a zůstat v domácím prostředí, dojít si na procházku, na nákup, k lékaři, za sportem či za kulturou. Osobní asistent či asistentka pomohou při osobní hygieně, oblékání, pomohou s pohybem, přípravou jídla, s úklidem domácnosti, pohlídají pitný režim apod. Mohou poskytnout společnost ve volném čase – přečíst knihu, zavzpomínat u fotografií rodiny, shlédnout film či seriál apod. Službu osobní asistence poskytujeme až 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. I pro tuto službu neustále hledáme zaměstnance – je to práce náročná, ale smysluplná. Pomáhá lidem zachovat důstojný, aktivní a plnohodnotný život v pohodlí jejich domova a snaží se je motivovat k větší samostatnosti a soběstačnosti.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.podaneruce.eu.

Práce organizace je závislá po ekonomické stránce i na příspěvcích měst, nadací a jiných donátorů. Chceme tímto poděkovat za podporu statutárnímu městu Ostrava i městskému obvodu Hrabová.

Bc. Jana Marková

Snažíme se, aby lidé měli snadnější život