Starosta MOb Hrabová píše primátorovi SMO ve věci kanalizace na jihu Hrabové

Starosta MOb Hrabová píše primátorovi SMO ve věci kanalizace na jihu Hrabové