Strategický plán Hrabové

V tomto roce se, po delší odmlce, začala opět scházet pracovní skupina, která měla za úkol dokončit Strategický plán rozvoje Hrabové do roku 2040 a připravit Akční plán pro toto volební období. Koordinací prací se ujal Ing. Jan Dvořák, a výsledný materiál najdete na tomto webu, v sekci Městský obvod - Strategický plán rozvoje.

Na posledním zasedání Zastupitelstva, dne 22.6.2020, byl  Strategický plán předložen zastupitelům s tím, že zveřejněním dáváme všem občanům Hrabové možnost uvedený materiál připomínkovat, a to do konce těchto letních prázdnin. Jsme si vědomi toho, že nám mohlo něco uniknout, že tak závažný dokument musí vznikat ve spolupráci s občany. Posílejte proto své náměty a připomínky na mail: [email protected].

Igor Trávníček, starosta

Strategický plán Hrabové