Úřad MOb Hrabová nabízí občanům štěpku k bezplatnému odběru

Štěpka se nachází na ul. Domovské vedle trafostanice (sídla VPP), leží volně u polní cesty směrem ke hřbitovu

Úřad MOb Hrabová nabízí občanům štěpku k bezplatnému odběru