Vyhodnocení preventivní akce BESIP

V úterý 25. února 2020 proběhla poslední z naplánovaných akcí zaměřená na BESIP, tentokrát v okolí zastávek MHD Kotva a Kino Luna v Ostravě-Zábřehu.

„Jednalo se o celkem osm termínů v období leden až únor 2020, kdy jsme na vybraných místech Ostravy působili společně s krajským koordinátorem BESIP v rámci preventivní akce zaměřené na bezpečnost chodců,“ sdělil jeden z přítomných strážníků preventistů a dodal: „Kromě okolí zastávky Kotva jsme působili také v centru Ostravy, v okolí Husova sadu či zastávky Elektra. Ve Slezské Ostravě v okolí ulic Hladnovská a Michálkovická, v Porubě pak lokalita od kruhového objezdu na Hlavní třídě až po Vozovnu. Nevynechali jsme ani zastávku MHD Hulváky.“

Cílem bylo především komunikovat s chodci a upozorňovat je na pravidla bezpečného přecházení vozovky. „Připomínali jsme, jak důležité je mít na sobě prvky z retroreflexních materiálů, které především za snížené viditelnosti výrazně napomáhají tomu, aby byli chodci dobře vidět. Zároveň jsme jim tyto prvky, ve formě pásků, odznaků či tkaniček do bot, rozdávali.“

Během výkonu služby se ostravští strážníci této problematice věnují pravidelně, ve všední dny např. dohlížejí na bezpečné přecházení dětí u škol a školek. „Děti patří mezi nejohroženější skupinu osob, proto se jim věnujeme také na školách, kde máme besedy nejen na téma chodců, ale také je učíme, jak správně jezdit na kole. S dětmi pracujeme na besedách už od školek a výsledek je pozitivní. V mnoha případech jsou pozornější než jejich rodiče,“ uvedla další z přítomných strážnic, která zároveň srovnala, jak si jednotlivé skupiny osob vedou s ohledem na bezpečnost: „Velký problém je u osob seniorského věku. Tito lidé mnohdy jdou tou nejkratší možnou cestou, bohužel tím však ohrožují svou bezpečnost, protože nerespektují zásady bezpečného přecházení. V mnoha případech se dokonce ani nerozhlédnou. My tento problém evidujeme a věnujeme se mu také na besedách, které pro seniory pořádáme.“ Další ohroženou skupinou jsou mladí lidé, kteří často nevěnují pozornost provozu na pozemních komunikacích. Jak potvrdil i krajský koordinátor BESIP, mezi nejčastější důvody patří sluchátka v uších a sledování mobilního telefonu.

Během celé akce, které se kromě strážníků zúčastnili také asistenti prevence kriminality, bylo osloveno více než tisíc osob. U chodců měla akce pozitivní ohlas, v mnoha případech se sami zapojili do diskuze s dalšími dotazy. Městská policie Ostrava se bude i nadále této problematice pravidelně věnovat.

Zdroj: tisková zpráva MP Ostrava

Vyhodnocení preventivní akce BESIP