Výsledek Tříkrálové sbírky

Dnes jsme se při nedělní mši svaté měli možnost dozvědět krásnou zprávu: Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je 97.063 korun. Srovnáním s loňským rokem opět více a to přesně o 7.918 Kč. Úžasné

Máme všichni velikou radost a jménem koordinátorky Kateřiny Zieglerové ještě jednou koledníkům, jejich vedoucím a hlavně Vám všem dárcům, děkujeme!

Hanka Chlupatá

Tříkrálová sbírka v Hrabové 2020