Workshop „Podpora technického vzdělání“ - 27.5. 2019

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace pořádá 27. 5. 2019 ve spolupráci se statutárním městem Ostrava prezentační workshop „PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“.

PROGRAM:

  • I. část: 9:00 - 13:00 hodin – určeno pro odbornou veřejnost (ředitelé, zástupci škol a školských zařízení, učitelé, vychovatelky školních družin apod.)
  • II. část: 15:00 – 18:00 hodin – určeno pro neodbornou veřejnost (žáci ZŠ a SŠ, rodiče, široká veřejnost)

Mgr. Ivana Bollogová
vedoucí odboru (Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí)

Workshop „Podpora technického vzdělání“ - 27.5. 2019