Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava

Rádi bychom vašim občanům nabídli možnost využití bezplatného semináře „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“, bezplatného kurzu pro zájemce o dobrovolnictví v Hospici sv. Lukáše,  pozvali k účasti na tradičním benefičním koncertu Sešli se, aby pomohli…, nebo na dalších akcích pro veřejnost jako je vernisáž v galerii G, fotbalový turnaj azylových domů – Samaritan Open Ostrava, Nadále hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice zdravotních sester v Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa a lékaře – specialistu na paliativní péči.

David Stypka a Bandjeez, Martina Kociánová, Janáčkův komorní orchestr a další se sejdou, aby pomohli...

Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne 17. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí pěvkyně Martina Kociánová s harfistkou Kateřinou Englichovou, Janáčkův komorní orchestr s pěvkyní Patricii Janečkovou, violoncellistou Jiřím Hanouskem a David Stypka&Bandjeez.

Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům poskytuje dočasné zázemí pro matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. V rámci poskytované sociální služby podporujeme jejich soběstačnost a zapojení do běžného života ve společnosti. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu rekonstrukce kapacitně lépe vyhovujícího objektu pro azylový dům v rámci povolené veřejné sbírky.

Předprodej vstupenek probíhá v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním servisu a informačních centrech v regionu. Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/david-stypka-a-bandjeez-janackuv-komorni-orchestr-a-soliste-sesli-se-aby-pomohli-2019/

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.

Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná ve středu 26. 9. 2018 od 16 h.

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Mgr. Beata Sikorova, Tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: [email protected], Web: www.ostrava.charita.cz Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro-hospicove-dobrovolniky-4-10-2019/

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 9. 2019, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast! Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-19-9-2019/

Vernisáž v charitní galerii G

Vernisáž s názvem Malování je naše radost autorek Ivy Matějáskové, Věry Křížové a Marie Gavlovské se 10. 9. 2019 od 17 h uskuteční v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h do 12. 11. 2019. Srdečně zveme. Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/malovani-je-nase-radost-vernisaz-10-9-2019/

Samaritan Open Ostrava 2019

Samaritán Open Ostrava 2019 je turnaj v malé kopané pro týmy složené z uživatelů a zaměstnanců azylových domů pro muže bez domova. Přijďte podpořit jejich sportovní výkony 25. 9. 2019 od 9 h v areálu Areál Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava. Vstup zdarma. Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/samaritan-open-ostrava-25-9-2019/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava