Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava

Rádi bychom vašim občanům nabídli možnost využití bezplatného sociálně-právního poradenství v Poradně Charity Ostrava, přehled služeb a kontaktů o službách pro lidi bez domova, účast na bezplatném, odborném semináři „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“. Stále hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice zdravotních sester v Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa a lékaře – specialistu na paliativní péči.

Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo atd.

Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.

Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: [email protected], web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

Co poskytuje Charita Ostrava lidem bez domova?

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně. Jedná se o kontaktování lidí bez domova přímo ve vyloučených lokalitách terénními sociálními pracovníky, bezplatné nízkoprahové denní centrum, kam mohou ženy a muži z ulice přijít uspokojit základní potřeby. Dále již zpoplatněné služby noclehárny, azylových domů či navazující sociální rehabilitace ve startovacích bytech. Smyslem těchto na sebe navazujících služeb je prevence zdravotních a sociálních rizik spojených s životem bez domova nejen v chladném zimním období a dále především také podpora těchto lidí v nepříznivé situaci, aby s podporou sociálních pracovníků mohli postupně svoji situaci řešit a hledat cestu zpět do běžného života.

V zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme, abychom předešli především zdravotním rizikům (omrzliny, umrznutí). Předpokládáme, že v chladných dnech s teplotami pod 0 st. budeme otvírat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Evropské unie prostřednictvím Operačního program zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

Přehled služeb a kontaktů na webu: https://ostrava.caritas.cz/clanky/co-poskytuje-charita-ostrava-lidem-bez-domova/

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. 11. 2019, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-14-11-2019/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava