Zahájení výstavby mateřské školky

Vlastní předání staveniště pro zahájení stavby se bude konat dne 10. 12. 2019 ve 13,00 hod. v kanceláři č. 19, 2. Poschodí, ÚMOb Hrabová.

„Novostavba mateřské školy“ – koordinační schůzka

Přítomni: Dle prezenční listiny

Po seznámení se všech přítomných zástupců smluvních stran bylo dohodnuto:

  1. Investor předá zhotoviteli a autorskému realizační projektovou dokumentaci vč. dokladové části.
  2. Investor zajistí vyklizení plochy pro realizaci stavby.
  3. Zhotovitel bude nápomocen při přemístění kontejnerů.
  4. Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce.
  5. Vlastní předání staveniště pro zahájení stavby se bude konat dne 10. 12. 2019 ve 13,00 hod. v kanceláři č. 19, 2. Poschodí, ÚMOb Hrabová

Zahájení výstavby mateřské školky