Živý betlém 29.12. v kostele

Pozvánka na Živý Betlém  - v neděli 29. 12. v kostele sv. Kateřiny v Hrabové v 16 hodin.

Jde o dramatické ztvárnění živými herci  biblického příběhu narození Ježíška, nebudou chybět Josef a Marie, společně s pastušky si zazíváme známé koledy, dočkáme se i příjezdu Tří králů, z čehož jeden přispěchá na velbloudu. Ve stáji se objeví i ovečky a oslík. Vhodné pro rodiny s dětmi, pořádá Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové (divadlo tety Chechtalíny). Vstup volný.

Živý betlém 29.12. v kostele