Zrušení akcí  „Sportovní klání seniorů“ a zájezdu do „Zahrady naděje, Mgr. Jarmily Podhorné“

V souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, rušíme společenskou akci  „Sportovní klání seniorů“ v Ostravě Hrabové, která se měla konat tuto sobotu 25.7.2020. Vzhledem k tomu, že máme již vyrobeny medaile, poháry a připraveny ceny, budeme se snažit akci ještě v letošním roce uspořádat. O případném náhradním termínu vás budeme v předstihu informovat.

Současně rušíme i zájezd do „Zahrady naděje, Mgr. Jarmily Podhorné“ v Brodku u Konice a do Muzea tvarůžek v Lošticích, který se měl uskutečnit dne 31.7.2020. Uhrazené vstupné, bude účastníkům zájezdu vráceno.    

Kulturní komise                                        

Zrušení akcí  „Sportovní klání seniorů“ a zájezdu do „Zahrady naděje, Mgr. Jarmily Podhorné“