Aktuality

Workshop „Podpora technického vzdělání“ - 27.5. 2019

Workshop „Podpora technického vzdělání“ - 27.5. 2019

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace pořádá 27. 5. 2019 ve spolupráci se statutárním městem Ostrava prezentační workshop „PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“.

Linka bezpečí přijala za 25 let své činnosti přes 10 500 000 volání. I tak se ale téměř 1000 dětí denně nedovolá!

Linka bezpečí přijala za 25 let své činnosti přes 10 500 000 volání. I tak se ale téměř 1000 dětí denně nedovolá!

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let. Volajícím z celé České republiky je dostupná zdarma, její nepřetržitý provoz zajišťuje na sto odborníků.

Městské policie Ostrava besedovala se středoškoláky

Městské policie Ostrava besedovala se středoškoláky

Městská policie Ostrava v rámci prevence organizuje mnoho tematických besed. Ty jsou svým obsahem přizpůsobené věkové struktuře posluchačů – od dětí v mateřských školách přes žáky základních a středních škol až po seniory. Nezapomínáme však ani na sluchově, zrakově či jinak postižené osoby.

Pozvánka na Noc kostelů – 24.5. 2019

Pozvánka na Noc kostelů – 24.5. 2019

Římskokatolická farnost Ostrava – Hrabová se již tradičně zapojuje do projektu Noc kostelů. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské pro Vás bude otevřen v pátek 24. 5. 2019 od 18 do 24 hodin. Od 18. hodiny je připraven program videoprezentací a hudebních pásem dětské scholičky a scholy, můžete si s námi zazpívat písně z Taizé.

Otevírací doba dopravního hřiště za budovou úřadu

Na základě podnětů občanů rozhodla Rada městského obvodu Hrabová o zpřístupnění dětského dopravního hřiště za budovou úřadu veřejnosti.

  Bezpečná školka

  Bezpečná školka

  Spolek rodičů Jablíčko při MŠ „Klubíčko“ a členové Komise pro děti a mládež RMOb Ostrava-Hrabová zvou všechny rodiče a děti předškolního věku na bezpečnostně dopravní akci, při které si děti zajezdí na kolech, koloběžkách a seznámí se s dopravními značkami.

  Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé

  Městská policie Ostrava pro neslyšící a nedoslýchavé

  V rámci projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ proběhlo ve spolupráci s CSNN (Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé) na ul. 28. října 286/10 v Ostravě několik besed, které byly zároveň tlumočeny do znakové řeči.

  Léto na kole – 22.6. 2019

  Léto na kole – 22.6. 2019

  Pořadatelé zvou celé rodiny na již 3. ročník Léta na kole, který se koná v sobotu 22. 6. 2019. Pro letošní rok je pro vás připravena hned dvojice tras. První o délce 15 km, druhá je dlouhá 26 km.

  Poděkování hasičů

  Poděkování hasičů

  Poděkování hasičů starostovi, radním a členům zastupitelstva MOb Hrabová

  Informace z Charity Ostrava

  Informace z Charity Ostrava

  Rádi bychom vašim občanům nabídli možnost využití bezplatného semináře „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“, pozvali k účasti na tradičním benefičním koncertu Sešli se, aby pomohli… Nadále hledáme nové kolegyně a kolegy na pozicezdravotních sester v Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa a lékaře – specialistu na paliativní péči.

  Beseda k 80. výročí zahájení výstavby Šídlovce – 14.5. 2019

  Beseda k 80. výročí zahájení výstavby Šídlovce – 14.5. 2019

  Kulturní komise Rady městského obvodu Hrabová zve širokou veřejnost na přednášku historika Mgr. Radomíra Sedi. Přednáška s názvem „K výstavbě a dějinám kolonie vítkovických železáren v Hrabové: k 80. výročí zahájení výstavby Šídlovce“ proběhne v úterý 14. května 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Hrabová (Bažanova 4, Ostrava-Hrabová).

  Květnové akce v Paskově

  Květnové akce v Paskově

  Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových stránkách města a na oficiálním FB profilu města Paskov.