Zájezd Kulturní komise
Strategický plán Hrabové
Charita Ostrava
Oprava podchodu pod ulicí Místeckou u Benziny
Dětský den 21.6.2020 od 15 hod.
Vítání občánků 19.9.2020
Uzavření ÚMOb Hrabová

Uzavření ÚMOb Hrabová

Vážení občané, oznamujeme, že ve čtvrtek 18.6.2020 bude z technických důvodů

Úřad MOb Hrabová pro veřejnost uzavřen.

Ing. Jan Socha

tajemník ÚMob Hrabová

Česká pošta

Otevírací doba pošty v Hrabové je stále v omezeném režimu

Na základě četných připomínek a stížností bychom chtěli veřejnost informovat o skutečnosti, že otevírací doba pobočky České pošty v Ostravě-Hrabové je stále v omezeném režimu. Na stránkách www.postaonline.cz bohužel nejsou aktuální informace o otevírací době.