Komise kulturní

Činnost kulturní komise si klade za cíl především

  • podporu kulturních aktivit v naší obci,
  • podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu tradičních kulturních a společenských akcí:
    • rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koncerty, plesy, divadelní představení, koncerty, přednášky.

Naše komise se pravidelně schází jednou za měsíc a zápisy z těchto schůzek jsou pravidelně zveřejňovány. Vyjadřujeme se ke směrnicím vydaným ÚMOb Hrabová v rámci kulturní činnosti obce, jako např. dotace a pravidla konání zájezdů.

Kontakt: [email protected]

Zápisy 2019

Zápisy 2016-2018

Kontakty