Komise letopisecká

Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová se zabývá oblastí šířeji koncipované hrabovské historie. V rámci statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová zajišťuje naplňování zákona o kronikách obcí č. 132/2006 Sb. a v souladu s ním vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Komise průběžně hodnotí rozpracovanost, nezaujatost či obsahovou vyváženost každoročních zápisů do obecní kroniky a dbá na její dobrý technický stav.

Komise úzce spolupracuje s kronikářem městského obvodu Hrabová Mgr. Ivo Šupčíkem, kronikářem statutárního města Ostravy PhDr. Martinem Juřicou a pracovníky Archivu města Ostravy. Členové komise se pravidelně účastní odborných školení a každoročních setkání ostravských kronikářů v Archivu města Ostravy. Letopisecká komise ve spolupráci s dalšími komisemi RMOb Hrabová a dalšími zájemci seznamuje hrabovské občany a celou širší veřejnost s vlastní bohatou historií obce formou článků v místním periodiku – Hrabovských listech, vydávání publikací, přípravou různých akcí a besed, výstav kronik, historických přednášek apod.

Zápisy