Komise mediální

Mediální komise se schází zhruba každé dva měsíce, dle potřeby i častěji. Hlavní náplní jsou především návrhy témat pro Hrabovské listy, které pak zpracovává šéfredaktor Mgr. Petr Žižka a o grafickou úpravu se stará Milan Slíva jr.

Součástí práce mediální komise je také hodnocení již vyšlých čísel Hrabovských listů a návrhy na úpravu a zlepšení. Dále se mediální komise zabývá návrhy pro vylepšení webových stránek obce a "mediálním obrazem" obce. Komise také "ladí" svou činnost s ostatními komisemi, především pak kulturní komisí.

Kontakt: [email protected]

Zápisy