Komise povodňová

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a čl. 20 písm.b), odst.1 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, v platném znění pro volební období 2018 - 2022.

Kontakt: [email protected]