Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise pro občanské záležitosti si klade za cíl především podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu akcí:

  • Vítání občánků – nákup dárečků, květin pro maminky, vystoupení dětí z MŠ (2x ročně, sobota dopoledne - dle počtu narozených dětí).
  • Oslava jubilantů – posezení s důchodci 70 a 75 let, nákup občerstvení, výroba dárečků, vystoupení dětí z MŠ (2x ročně).
  • Senioři - životní jubilea - osobní návštěva jubilantů 80, 85, 90 a výše let, objednávka balíčků.
  • Posezení se seniory – květen, červen – Pečovatelský dům Bělská (organizujeme s paní Bořutovou).
  • Schůzky komise (1x za 2 měsíce) – porady, přípravy akcí, rozdělování úkolů, hodnocení.

Kontakt: [email protected]