Komise výstavby dopravy a ekologie

Poradní činnost:

  • vyjadřování se k záležitostem daných k rozhodnutí radě.

Iniciativní činnost:

  • podněty k velkým investičním záměrům obvodu,
  • náměty k odstranění problémů s parkováním,
  • náměty k odstranění problémů v propustnosti komunikací,
  • náměty k odstranění problémových míst na cyklostezkách,
  • podněty k eliminaci hluku z komunikací,
  • podněty k odstranění znečišťování ovzduší zápachem.

Kontakt: [email protected]

Zápisy 2018-2022

Zápisy 2014-2018

Kontakty