Komise zdravotní

   Na 25. jednání rady MOb Ostrava – Hrabová dne 27. 11. 2019 byla usnesením č. 25/670 ustanovena Zdravotnická komise jako poradní orgán rady s účinností od 1. 1. 2010. Předsedou komise byl jmenován zastupitel MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Personální obsazení komise: 5 členů ze 4 volebních subjektů z  komunálních voleb,                         z toho 4 pracují jako zastupitelé.

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. – předseda komise, zastupitel, lékař s dlouholetou praxí v oblasti léčby, organizace zdravotnictví, lektor,  publicista, vysokoškolský pedagog,

Kontakt:  mail: [email protected]

Mgr. Alica Strnišťová - místopředsedkyně komise, zastupitelka, ředitelka školského zařízení s vynikající kvalifikací a vizí rozvoje školských zařízení v katastru našeho volebního obvodu, předsedkyně komise pro občanské záležitosti MOb Ostrava - Hrabová, 

Kontakt:  mail: [email protected],

       mail.zam.: [email protected]

MUDr. Marcela Poláčková - členka komise – zapisovatelka, stomatoložka s dlouholetou praxí mj. v oblasti propagace péče o zubní hygienu dětí a dospělých formou přednášek u větších dětí  a dospělých a formou edukačních interaktivních pohádek u mladších dětí,

Kontakt: mail: [email protected]

Milan Pospěch, zastupitel, člen komise s dlouholetou praxí zastupitele i radního v minulých volebních obdobích.

Kontakt: mail: [email protected]

Roman Šimůnek, zastupitel, člen komise, místopředseda SRPŠ a člen školské rady při ZŠ v Hrabové.

Kontakt:  mail: [email protected]

                                                                                                                 Rostislav  Gromnica

                                                                                                                    předseda komise

  

Plán práce zdravotnické komise pro rok 2020:

 Zdravotnická osvěta

1) Přednáška pro veřejnost, zejména seniory, na důležitá zdravotně preventivní edukační témata. První téma: „Resuscitace a první pomoc“. Ve spolupráci s Komisí pro občanské záležitosti.

Místo: zasedací místnost MOb Hrabová,

Termín: 21. 2. 2020 (pátek) od 15.00 hod.

2) Edukační přednáška pro rodiče na téma:  „Zdravé vztahy v rodině, zdravé dítě“ přednášející: Marek Ščotka, rodinný terapeut. Ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti.

Místo: mateřská školka Klubíčko, budova V. Huga

Termín: 10. 3. 2020 (úterý) od 16.00 hod.

3) Pohádkové edukační představení s kostýmy a kulisami „Zdravé zoubky“ pro předškolní děti na téma ochrany proti zubnímu kazu – ve spolupráci s ředitelkou školky.

Místo: školka ul. V. Huga

Termín:  27. 4. (pondělí)  2020  v 10.30 hod.

4) Dětský den ve stylu Cesta pirátů za pokladem aneb zdraví je největší poklad

Místo: školka, ul. V. Huga

Termín: 1. 6. 2020  (pondělí)

5) Přednáška pro žáky 2. stupně základní školy na téma zubní prevence (ve spolupráci s ředitelem ZŠ).

Místo: Základní škola Hrabová

Termín: 2. pololetí 2020, - bude upřesněno po dohodě s ředitelem ZŠ

6) Edukační přednáška pro rodiče předškolních dětí „Prevence dětských úrazů“.
Ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti. Místo: školka V. Huga

Termín: 2. pololetí 2020 – bude upřesněno po dohodě s přednášejícími

Ostatní

 • Podpora členů komise urychlené výstavbě nové školky a následně doplnění
  a pořízení inventáře – ve shodě s požadavky ředitelky školky.
 • Spolupráce s Komisí pro občanské záležitosti a se zástupci školských zařízení v katastru MOb při organizaci přednášek a zdravotně-edukačních představení.
 • Komunikace s KHS a se Státním zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě –  sledování výsledků monitoringu rizik znečištění ovzduší, zdrav. důsledků a rizik znečištění ovzduší SMK a  s Českou inspekcí životního prostředí. Předávání informací veřejnosti.
 • Publikace článků se zdravotnickou problematikou v Hrabovských listech a obecním webu. Vytvoření pravidelné rubriky Slovo lékaře.
 • Spolupráce s  místními lékaři a lékárnou, diskuze o potřebách zdravotníků - čekáren                a kočárkárny, odpovídajících současným standardům, zprostředkování žádostí
  o investice, renovace a případné rekonstrukce současných ordinací a čekáren lékařů ordinujících v katastru MOb Ostrava - Hrabová v rámci udržení provozu do realizace nového zdravotního střediska.
 • Přípravné práce a konzultace s radou a zastupiteli k investičnímu záměru vybudování moderního zdravotního střediska pro děti a dospělé v areálu (bývalé) školky na ulici
  V. Huga - jako úkol pro příští volební období s využitím obecního pozemku po původní budově školky pro další potřeby obce. Zvážení zřízení lékárny v tomto areálu.
 • Vypracování závěrečné zprávy, zhodnocení činnosti jednotlivých členů komise, návrh plánu práce a rozpočtu komise na rok 2021 (předseda a místopředsedkyně komise).

Rozpočet: celkové předpokládané náklady na činnost komise pro rok 2020: 7500,- Kč.  Částka určena výhradně k financování akcí v rámci zdravotnické osvěty - jako honorář pro přednášející a účinkující a pohoštění auditoria (projednáno 16. 1. 2020 za účasti starosty).

Poznámka: některé akce budou hrazeny z grantu ředitelky školky.

Vypracovali:   17. 1. 2020                                                Rostislav Gromnica, předseda komise

                                                                                  Alica Strnišťová, místopředsedkyně komise

2020

Kontakty