Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Potřebuji vyřídit:

Agenda:

  • sociální věci 
    odbor sociálních věcí je odborem úřadu, který zabezpečuje působnost na úsecích soc. péče, soc. právní ochrany dětí a sociální kurátorství 
  • vnitřní správa
  • organizační záležitosti
  • školství a kultura
  • požární ochrana a obrana

Kontakty