2015/045: Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí