2019/175: Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMO-Městský obvod Hrabová