2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020