2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."