2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."