2020/016: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa