2020/017: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa