2020/046: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, Usnesení č. 399/20/VH a Vyjádření k podkladům rozhodnutí