2020/066: Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání dne 25.8.2020