Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1644935359, kód banky: 0800