Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
071/2020 05.08.2020 21.08.2020 2020/071: Rozhodnutí č. 601/20/VH
070/2020 03.08.2020 19.08.2020 2020/070: Oznámení, Usnesení č. 627/20/VH, Vyjádř. k podkl. rozhod. a veř. vyhláška: "Zkapacitnění odlehč. kanálu Ščučí"
069/2020 03.08.2020 14.09.2020 2020/069: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
068/2020 29.07.2020 14.08.2020 2020/068: Veřejná vyhláška-opatření obec. povahy "Rekonstr. podchodu pod sil. I/56 Místeckou Oráčova-Šídlovecká"
066/2020 23.07.2020 26.08.2020 2020/066: Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání dne 25.8.2020
062/2020 24.06.2020 15.07.2021 2020/062: Sdělení - zveřejnění závěrečného účtu MOb Hrabová za rok 2019
043/2020 04.05.2020 08.05.2023 2020/043: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestič. účelové dotace pro TJ Sokol Hrabová, z.s.
032/2020 09.03.2020 13.03.2023 2020/032: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
018/2020 13.02.2020 04.01.2021 2020/018: Sdělení - rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2020
017/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/017: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
016/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/016: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
007/2020 15.01.2020 20.01.2023 2020/007: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s.
188/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/188: Střednědobý výhled rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
187/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022