Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
080/2019 14.05.2019 23.05.2019 2019/80: Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2019 a Dodatek k návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva města
079/2019 09.05.2019 21.05.2019 2019/79: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2019 - pracovní místo v rámci ÚMOb Nová Ves
078/2019 09.05.2019 27.05.2019 2019/78: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019
074/2019 02.05.2019 08.08.2019 2019/74: Nabídka pozemků k pronájmu
073/2019 26.04.2019 28.05.2019 2019/73: Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro MSK - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2010229/19/3200-11460-803051
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
058/2019 08.04.2019 27.05.2019 2019/58: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
047/2019 26.03.2019 03.06.2019 2019/47: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení - vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy Ostrava-Stará Bělá
044/2019 22.03.2019 27.05.2019 2019/44: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje