Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
049/2020 27.05.2020 11.06.2020 2020/049: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová
048/2020 26.05.2020 10.06.2020 2020/048: Usnesení z 12.zasedání ZMO Hrabová 6.5.2020
047/2020 25.05.2020 09.06.2020 2020/047: Veřejná vyhláška - oznámení vydání Územního opatření o stavební uzávěře č. 01/2020
046/2020 20.05.2020 05.06.2020 2020/046: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, Usnesení č. 399/20/VH a Vyjádření k podkladům rozhodnutí
043/2020 04.05.2020 08.05.2023 2020/043: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestič. účelové dotace pro TJ Sokol Hrabová, z.s.
032/2020 09.03.2020 13.03.2023 2020/032: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
018/2020 13.02.2020 04.01.2021 2020/018: Sdělení - rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2020
017/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/017: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
016/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/016: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
007/2020 15.01.2020 20.01.2023 2020/007: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s.
188/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/188: Střednědobý výhled rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
187/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová