Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
137/2019 18.09.2019 02.01.2020 2019/137: Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce
136/2019 18.09.2019 04.10.2019 2019/136: Informace o oznámení záměru "CTPark Ostrava-Hrabová - obj. O26, část B" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
135/2019 17.09.2019 03.10.2019 2019/135: Oznámení zahájení územ. řízení "Rekonstrukce VO Bažanova, Hrabová"
134/2019 17.09.2019 19.12.2019 2019/134: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
133/2019 17.09.2019 18.10.2019 2019/133: Oznámení o zahájení ÚŘ jako navazujícího řízení "Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové"
132/2019 16.09.2019 02.10.2019 2019/132: Veřejná vyhláška - Vyhrazený pruh pro cyklisty a piktogramy v ul. Aviatiků v O.-Hrabové
130/2019 09.09.2019 25.09.2019 2019/130: Veřejná vyhláška JIP majetková - úprava doprav. řešení, ul. Frýdecká, O.-Hrabová
129/2019 06.09.2019 01.10.2019 2019/129: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odb. stavebně správního ÚMOb Hrabová
125/2019 04.09.2019 07.10.2019 2019/125: Vyjádření k podkladům rozhodnutí "Vodovodní řad a přípojky, areál Tajga, k.ú. Hrabová"
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová