Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
085/2020 23.09.2020 08.10.2020 2020/085: Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice č. 24/2020 a č.25/2020
084/2020 22.09.2020 05.10.2020 2020/084: Sdělení - zvláštní způsob hlasování při volbách ve dnech 2. a 3.10.2020
083/2020 18.09.2020 05.10.2020 2020/083: Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev krajů
082/2020 18.09.2020 18.11.2020 2020/082: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
081/2020 14.09.2020 30.09.2020 2020/081: Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání "Vodovod. řad a přípojky, areál Tajga, k.ú. Hrabová"
075/2020 18.08.2020 05.10.2020 2020/075: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
074/2020 17.08.2020 05.10.2020 2020/074: Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
062/2020 24.06.2020 15.07.2021 2020/062: Sdělení - zveřejnění závěrečného účtu MOb Hrabová za rok 2019
043/2020 04.05.2020 08.05.2023 2020/043: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestič. účelové dotace pro TJ Sokol Hrabová, z.s.
032/2020 09.03.2020 13.03.2023 2020/032: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
018/2020 13.02.2020 04.01.2021 2020/018: Sdělení - rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2020
017/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/017: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
016/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/016: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
007/2020 15.01.2020 20.01.2023 2020/007: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s.
188/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/188: Střednědobý výhled rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
187/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."