Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová
186/2017 27.12.2017 2017/186: Rozpočet na rok 2018 /ZŠ Paskovská 46/
185/2017 27.12.2017 2017/185: Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2020 /MŠ Klubíčko/
184/2017 27.12.2017 2017/184: Rozpočet MŠ Klubíčko na rok 2018
131/2017 19.10.2017 23.10.2020 2017/131: Veřejnoprávní smlouva: mezi SMO-MOb Hrabová a TJ Sokol Hrabová, z.s.
119/2017 03.10.2017 30.10.2020 2017/119: Veřejnoprávní smlouva mezi SMO-MOb Hrabová a Janou Batelkovou na poskytnutí investiční účelově vymezené dotace ve výši 250 000 Kč na projekt "Přírodní park Hrabová"
087/2016 08.09.2016 02.01.2024 2016/087: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
111/2015 27.11.2015 02.01.2024 2015/111: Zaslání seznamu nemovitých věcí
075/2015 24.08.2015 02.01.2024 2015/075: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
045/2015 14.05.2015 02.01.2024 2015/045: Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí
038/2014 21.03.2014 02.01.2024 2014/038: Výzva podle katastrál. zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným